DAYAK op reis
REGENWOUD

Door toenemende globalisering en industrialisering worden afgelegen gebieden ontsloten maar worden zowel de natuur als de cultuur blootgesteld aan externe invloeden met soms destructieve gevolgen. Op Borneo wordt regenwoud op grote schaal gekapt. Die houtkap bedreigt mensen en dieren.
In het Amazonegebied worden mensen en dieren in hun bestaan bedreigd door aanhoudende droogte, terwijl elders op onze planeet grote overstromingen het nieuws vormen. Maar gelukkig zijn er ook nog plekken waar je het regenwoud in al zijn schoonheid zelf kunt ervaren, zowel in tropische als in gematigde klimaatzones!

KLIK OP DE PLAATJES


costa rica regenwoud

Voor de
Dayaks vormt de westerse vraag naar tropisch hardhout een bedreiging van hun leefomgeving evenals de productie van palmolie.
De Europese zorg om het milieu en de dwingende afspraken van het Kyoto-protocol maken dat regeringen en bedrijven de uitstoot van broeikasgassen trachten te beperken en op zoek gaan naar alternatieve brandstoffen. Energiebedrijven worden aangezet de kolen in hun centrales deels te vervangen door biomassa en palmolie lijkt de oplossing te bieden aan het westen.
Aan de andere kant van de wereld worden hierdoor de problemen echter juist vergroot. Volgens Milieudefensie verdwijnt er door het aanleggen van palmolieplantages jaarlijks 3,9 miljoen hectare tropisch regenwoud in Indonesië. De locale bevolking raakt vervolgens zijn land kwijt aan de grote bedrijven die de plantages aanleggen, waardoor de hoeveelheid landbouwgrond afneemt en er een voedseltekort dreigt. De boeren moeten het voedsel, dat ze vroeger zelf verbouwden, nu duur kopen.

Eind 2005 voltrekt zich in het regenwoud van Brazilië een ander drama. Het gebied rond de Amazone heeft dan te maken met de grootste droogte in ruim 40 jaar en de rivieren en meren zijn bezaaid met dode vissen. Het water raakt verontreinigd en de dorpen in het binnenland geïsoleerd. Milieuorganisatie Greenpeace meldt dat dit gebied, dat ook wel ' de longen van de aarde' genoemd wordt en waar de grootste variëteit aan leven op onze planeet te vinden is, al tientallen jaren wordt geteisterd door ontbossing. De opwarming van de aarde doet daar nog een dodelijke schep bovenop.
Poster Lite theme by ThemeFlood