DAYAK under pressure
SUBARCTIS EN -ANTARCTIS

Klimaatveranderingen vinden het sterkst plaats in de poolgebieden. Antarctis en Arctis reageren op veranderingen in de meer gematigde gebieden. De poolgebieden bestaan voor een groot deel uit sneeuw en ijs. IJs en sneeuw kaatsen bijna al het zonlicht terug. Wanneer de temperatuur stijgt en een deel van het ijs en de sneeuw smelt wordt meer zonnestraling opgenomen door de zee of het land. De temperatuur stijgt hierdoor nog meer, en dus smelt er nog meer sneeuw en ijs. Dit is een van de vele mechanismen die een rol spelen bij onderzoek naar klimaatverandering. De consequenties van het langzaam toenemen van de temperatuur op aarde zijn waarneembaar in de subarctische en subantarctische gebieden. Vooral in de subarctis, zoals in het noorden van Noorwegen, in Canada, op IJsland en vooral ook in Groenland waar de omvang van de gletsjers langzaam afneemt.


KLIK OP DE PLAATJES

patagonie en vuurland

Op onze meest recente reis naar Groenland hoorden we van de locale bevolking hoe in de afgelopen decennia het aantal muggen dramatisch is gestegen in het toendragebied buiten de bebouwde kom. Mogelijk door
afname van de permafrost. Ook hoorden we dat de periode waarin er ijs ligt in de Diskobay de laatste jaren aanzienlijk korter geworden is. En wellicht is de recente aardbeving aan de westkust te verklaren door vermindering van het gewicht van het landijs. Door de afname van de hoeveelheid ijs rond de pool wordt bovendien het leefgebied van dieren als de ijsbeer bedreigd.
Poster Lite theme by ThemeFlood