DAYAK under pressure
Bibliografie

De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie (1602-1795), Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage 1992

Rev. W.M. Campbell, F.R.G.S., Formosa under the Dutch, described from contemporary records, Taipei 1972

CET, 't Verwaerloosde Formosa, of waerachtig verhael, hoedanigh door verwaerloosinge der Nederlanders in Oost-Indien, het Eylant Formosa, van den Chinezen Mandorijn, ende Zeerover Coxinja, overrompelt, vermeestert, ende ontweldight is geworden, ingeleid en geannoteerd door G.C. Molewijk, Zutphen, 1991

Cheng Shaogang, De VOC en Formosa 1624-1662, Een vergeten geschiedenis, Leiden 1995

De dagregisters van het kasteel Zeelandia, Taiwan 1629-1662, uitgegeven door J.L. Blussé, W.E. Milde en Ts'ao Yung-ho, drie delen: 1629-1648, Den Haag 1996

F. Dekker, Voortrekkers van Oud-nederland in Engeland, Frankrijk, Achter-Indië, Formosa en Perzië, 's Gravenhage 1947

ormosa Aboriginal Culture Village Guidebook

J. Gelman Taylor, Europese en Euraziatische vrouwen in Nederlands-Indië in de VOC-tijd, in: Vrouwen in de Nederlandse koloniën, zevende jaarboek voor vrouwengeschiedenis, onder red. van J. Reijs, E. Kloek, U. Jansz, A. de Wildt, S. van Norden en M. de Baar, Amsterdam 1986 W. A. Ginsel, De Gereformeerde Kerk op Formosa of de lotgevallen eener handelskerk onder de Oost-Indische-Compagnie 1627-1662, Leiden 1931

Dr. J.C. de Haan en Jhr. Prof. Dr. J. van Winter (red), Nederlanders over de Zeeën, 350 jaar nederlandsche koloniale geschiedenis, Utrecht 1940

A. Herport, Reise nach Java, Formosa, Vorder-Indien und Ceylon 1659-1668. in: Reisebeschreibungen von Deutschen Beambten und Kreigsleuten im Dienst der Niederländischen West- und Ost-Indischen Kompagnien 1602-1797, deel V, Den Haag 1930

R.D. Kaplan, The ends of the earth, a journey at the dawn of the 21st century, new York 1996

J.H.C. Kern, Handschriften uit het eiland Formosa, in: Verslagenen en mededelingen der Koninklijke Akademie van wetenschappen, afdeling letterkunde, 3e reeks, dl. 3, 1887

K.M. Lagatree, Feng Shui - arrange your home to change your life, London 1996

J.H. van Linschoten, Een zestiende-eeuwse Hollander in het verre oosten en het hoge noorden, 1653-1611, uitgegeven door A. van der Moer, 's-Gravenhage 1979

Johan Nieuhof, Johan Nieuhofs beelden van een Chinareis, 1655-1657/ uitgegeven door L. Blussé en R. Falkenburg, Middelburg 1987

J.L. Oosterhoff, Zeelandia, A Dutch colonial city on Formosa (1624-1662), uit: Colonial Cities, ed. R.J. Ross and G.J. Telkamp, Leiden 1985

R.R. Palmer en J. Colton, A History of the Modern World,, New York 1950, 5de druk

W. Spear, Feng Shui made easy, designing your life with the ancient art of placement, London 1995

R. Storey, Taiwan - a travel survival kit, Hawthorn Australia 1987, 2de en 3de druk

Taiwan's Indigenous Culture (drie delen), the Struggle for Renaissance, uitgegeven door Sinorama, Taipei, 1994

J.D. Tracy (ed.), The Rise of Merchant Empires, long-distance trade in the early modern world, 1350-1750, Cambridge 1990

F.R.J. Verhoeven, Bijdragen tot de oudere koloniale geschiedenis van het eiland Formosa, 's-Gravenhage1930

D. Walters, Feng Shui - perfect placing for your happiness and prosperity, Singapore 1988

W. Wijnaendts van Resandt, De Gezaghebbers der Oost-Indische Compagnie op hare Buiten-Comptoiren in Azië, Amsterdam 1944

J.E. Wills jr, Pepper, guns and parleys: the Dutch East India Company and China, 1662-1681, Cambridge 1974

P. de Zeeuw, De Hollanders op Formosa 1624-1662, een bladzijde uit onze koloniale- en zendingsgeschiedenis, Amsterdam 1924
Poster Lite theme by ThemeFlood